Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Wineport, działający pod adresem www.wineport.pl, jest prowadzony przez firmę WINEPORT DARIUSZ BURZYŃSKI, z siedzibą w Polsce, NIP: 5311262259, REGON: 140968530.

1.2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy poprzez e-mail: wineport@wineport.pl.

1.3. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży oraz zasady reklamacji i zwrotów.

1.4. Składając zamówienie w sklepie internetowym Wineport, Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

II. Oferta i ceny

2.1. Sklep internetowy Wineport oferuje sprzedaż alkoholi oraz artykułów delikatesowych.

2.2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

III. Składanie zamówień

3.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.wineport.pl.

3.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta prawidłowych danych kontaktowych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia na wskazany adres e-mail.

3.4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów.

IV. Płatności

4.1. Klient może dokonać płatności za zamówione produkty za pomocą dostępnych form płatności określonych na stronie sklepu.

4.2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń dotyczących sposobu płatności oraz do ich zmiany.

V. Odbiór produktów

5.1. Zamówione produkty alkoholowe można odebrać wyłącznie osobiście w punkcie odbioru wskazanym na stronie sklepu. Produkty nie zawierające alkoholu można zamówić z dostawą pod wskazany adres przez klienta.

5.2. Sklep nie oferuje dostawy zamówionych produktów alkoholowych pod adres wskazany przez Klienta.

5.3. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych produktów w terminie określonym podczas składania zamówienia.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odbioru produktu bez podania przyczyny.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep o swojej decyzji poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: wineport@wineport.pl.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

VII. Reklamacje

7.1. WINEPORT DARIUSZ BURZYŃSKI odpowiada za wady fizyczne i prawne produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7.2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: wineport@wineport.pl.

7.3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VIII. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest WINEPORT DARIUSZ BURZYŃSKI.

8.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, za zgodą Klienta, w celach marketingowych.

8.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej sklepu.

9.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt

WINEPORT DARIUSZ BURZYŃSKI
NIP: 5311262259
REGON: 140968530
E-mail: wineport@wineport.pl