Polityka Ochrony Danych Osobowych i Prywatności Sklepu Wineport

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych i Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego Wineport, prowadzonego przez firmę WINEPORT DARIUSZ BURZYŃSKI, z siedzibą w Polsce, NIP: 5311262259, REGON: 140968530.

1.2. Administratorem danych osobowych jest WINEPORT DARIUSZ BURZYŃSKI (dalej: „Administrator”).

1.3. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: wineport@wineport.pl.

1.4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Klientów i zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

II. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2.2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 • Realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym Wineport.
 • Kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją zamówień.
 • Obsługi reklamacji i zwrotów.
 • Wysyłania informacji marketingowych, jeśli Klient wyraził na to zgodę.

2.3. Przetwarzane dane osobowe obejmują:

 • Imię i nazwisko.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Adres do odbioru zamówienia.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Administratorem.
 • Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie sklepu internetowego.

IV. Prawa Klientów

4.1. Klient ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania swoich danych osobowych.
 • Usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4.2. W celu realizacji swoich praw Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: wineport@wineport.pl.

V. Przechowywanie danych osobowych

5.1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz obsługi posprzedażowej.

5.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, dane te będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

VI. Udostępnianie danych osobowych

6.1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom bez zgody Klienta, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo.

6.2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak firmy kurierskie, firmy hostingowe oraz podmioty obsługujące płatności.

VII. Środki bezpieczeństwa

7.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

VIII. Pliki cookies

8.1. Sklep internetowy Wineport wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz analizy ruchu na stronie.

8.2. Klient może zarządzać ustawieniami plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

IX. Zmiany w Polityce Ochrony Danych Osobowych i Prywatności

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce.

9.2. Zmiany w Polityce wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu.

X. Kontakt

10.1. W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: wineport@wineport.pl.


Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych i Prywatności obowiązuje od dnia jej publikacji na stronie internetowej sklepu.